Erasmus+ MATCODE

MATP Training & Coaching Development in Europe

MATP Training & Coaching Development in Europe (MATCODE)

De sport- en beweegparticipatie is aanzienlijk laag onder mensen met (zeer) ernstige meervoudige beperkingen ((Z)E(V)MB). Deze doelgroep is bijna volledig afhankelijk van anderen voor elk onderdeel (ADL-handelingen) in hun leven. Met het Motor Activity Training Program (MATP) wil het consortium - bestaande uit SO Ierland, SO Slowakije, Hanzehogeschool Groningen en Gehandicaptensport Nederland - het verschil maken in het leven van mensen met ernstige meervoudige beperkingen. MATCODE wil de sportparticipatie onder mensen met ernstige meervoudige beperkingen in fysieke activiteiten stimuleren door:

 1. De keuzemogelijkheden in sportactiviteiten te verhogen voor mensen met ernstige meervoudige beperkingen.
 2. Een curriculum (opleidingsprogramma) te ontwikkelen, waarin (toekomstige) coaches kennis en vaardigheden opdoen in het begeleiden en trainen van atleten.
 3. Het verder uitbreiden van het MATP-programma in 3 Europese landen (Ierland, Slowakije en Nederland), inclusief het ontwerpen van nieuwe (training)oefeningen.
 4. Het opbouwen van een lokaal en (inter)nationaal cross-sectoraal netwerk waar verbinding wordt gemaakt tussen sport, zorg en onderwijs.
   

Het Special Olympics Motor Activity Training Program (MATP) is ontwikkeld voor atleten die niet kunnen deelnemen aan officiële sportcompetities vanwege hun vaardigheden en/of functionele beperkingen. MATP is een effectieve manier om atleten voor te bereiden - inclusief degenen met (zeer) ernstige (verstandelijke) en meervoudige beperkingen (EMB) - voor het beoefenen van sportspecifieke activiteiten wat past binnen het eigen vaardigheidsniveau. MATP is daarmee één van weinige de sportactiviteiten die geschikt zijn voor mensen met ernstige meervoudige beperkingen.

"Gefinancierd door de Europese Unie. De hier geuite ideeën en meningen komen echter uitsluitend voor rekening van de auteur(s) en geven niet noodzakelijkerwijs die van de Europese Unie of het Europese Uitvoerende Agentschap onderwijs en cultuur (EACEA) weer. Noch de Europese Unie, noch het EACEA kan ervoor aansprakelijk worden gesteld."

MATP Training & Coaching Development in Europe (MATCODE)

Participation in sports and exercise is significantly low among people with profound intellectual and multiple disabilities (PIMD), who completely depend on others for almost every aspect of their life. With the Motor Activity Training Program (MATP) the consortium wants to make a difference in their lives. MATCODE increases the participation of the PIMD group in physical activity, by:

 1. Increase the choice in leisure activities for people with PIMD.
 2. Curriculum development & capacity building.
 3. Further develop MATP in 3 EU countries, incl. new exercises.
 4. Building local and (inter)national cross-sectoral exchange networks: sport, health & education.

The Special Olympics Motor Activity Training Program (MATP) is designed for athletes who are unable to participate in official sport competitions because of their skill and/or functional abilities. MATP is effective to prepare athletes - including those with severe or profound intellectual disability and significant physical disabilities - for sport-specific activities appropriate for their ability levels. Therefore, MATP is one of the only movement activities suitable for people with PIMD.
 

“Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.”

Video's

  Gehandicaptensport Nederland maakt gebruikt van Cookies

  Geef per categorie de keuze voor het gebruik van cookies aan. Wij hebben de cookies van Google Analytics volledig geanonimiseerd en daarom mogen wij die plaatsen zonder toestemming.

  In onze Cookiebeleid is hier meer over te lezen. Graag de beste website ervaring? Vink dan alle vakjes aan.

  OK