Diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid (DIG)

-

DIG-statement


Visie op inclusie door Gehandicaptensport Nederland
De sport- en beweegparticipatie van mensen met een beperking loopt nog steeds achter op die van mensen zonder een beperking. De oorzaken voor de lage sport- en beweegdeelname zijn divers van aard en voor ieder persoon verschillend. Het wegnemen van drempels om mensen met een beperking te betrekken bij sport en bewegen en het verhogen van de kwaliteit van het sportaanbod zelf, vraagt om specifieke kennis en kunde. In onze overtuiging hebben alle sporters recht op dezelfde kansen en op dezelfde kwalitatief hoogwaardige sportbeleving. Dat betekent onder andere dat sporters een kundige trainer hebben en zich in alle opzichten veilig en thuis voelen bij de club. Ook is er voldoende gevarieerd sport- en beweegaanbod in de eigen woonomgeving, zodat de sporter kan kiezen wat bij diegene past. Juist voor het verhogen van de kwaliteit van het sportaanbod voor mensen met een beperking zet Gehandicaptensport Nederland (GSN) zich in. Samen met landelijke en lokale partners en samen met sporters, vrijwilligers, professionals en overige betrokkenen maakt GSN zich sterk om de gehandicaptensport een vanzelfsprekende en kwalitatief hoogwaardige positie te geven in de samenleving.

Gehandicaptensport Nederland is ervan overtuigd dat in een inclusieve samenleving de sporter/beweger met een beperking kan kiezen wat bij diegene past, en dat het aanbod afgestemd is op de wensen en behoeften van de specifieke doelgroepen en sporters zelf.  

Interne organisatie
Bij GSN werken professionele en betrokken collega’s, die tezamen (met in achtneming van de omvang van de organisatie) zo veel mogelijk een afspiegeling van de Nederlandse maatschappij vormen. Bij GSN is het mogelijk om ongeacht geslacht, leeftijd, nationaliteit (afkomst), handicap, huidskleur (uiterlijk), opleidingsniveau en/of seksuele geaardheid, als medewerker onderdeel te zijn van de organisatie. Om ervoor te zorgen dat we tijdens onze wervings- en sollicitatieprocedure toegankelijk zijn voor iedereen die beschikt over de benodigde competenties, werken we met een diversiteitsstatement, toegankelijke vacatureteksten, plaatsing van vacatures via diverse kanalen en competentiegerichte sollicitatiegesprekken. Zo willen we gelijke kansen bieden aan elke potentiële nieuwe werknemer.

Diensten


Als vereniging heb je een belangrijke rol om mensen zich welkom te laten voelen op de club en in de sport. Voelen alle leden zich daadwerkelijk welkom? Wie weet de vereniging (nog) niet te bereiken? En wat is er nodig om hen op de club te verwelkomen? Wie heeft daar een rol in en hoe wordt iedereen zich daarvan bewust? Denk aan bestuur, commissies, trainers en coaches, scheidsrechters en teamgenoten. Waar focus jij je op? Wij hebben verschillende projecten en diensten die jou kunnen helpen bij het aan de slag gaan met diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid. Bijvoorbeeld rondom het digitaal toegankelijk maken van jouw club website, het opzetten of versterken van het aangepast sportaanbod of het opleiden van jouw trainers/coaches in het trainen van sporters met een beperking.  

 • Inclusieworkshop
  Iedere beperking is anders. Sterker nog, en heel logisch: iedere sporter is anders. Dus hoe leer je in een middagje even hoe je een sporter met ‘een beperking’ begeleidt? Dat doe je niet. Wél krijg je tijdens onze inclusieworkshop praktische handvatten en vuistregels mee die je zullen helpen je eigen weg te vinden in de begeleiding. Ook delen we suggesties voor het inrichten van je training en gaan we in op inclusieve communicatie, belasting/belastbaarheid (en hoe dit verschilt per doelgroep), veiligheid en de balans tussen vertrouwen opbouwen en uitdaging bieden. In afstemming kunnen we meer verdieping bieden op enkele specifieke beperkingen en kan er een praktijkervaring aan gekoppeld worden (bijvoorbeeld sporten zonder zicht en/of gehoor of sporten met een spierziekte).

Interesse en/of meer weten? Stuur een e-mail naar i.ringelberg@gehandicaptensport.nl.

 • Opleidingsproducten
  Naast onze MBO-opleiding ‘Sportleider 3 voor mensen met een beperking’, zijn wij momenteel bezig met het ontwikkelen van e-learnings over training geven aan sporters met een beperking. Wij hebben deze e-learnings gemaakt om sporten toegankelijk, leuk en uitdagend te maken voor zoveel mogelijk mensen met een beperking. We geloven in de sleutelrol van trainers. Je kunt écht het verschil maken: of een sporter met veel plezier gaat en blijft sporten is voor een groot deel afhankelijk van de trainer. Kennis over de trainingsaanpak kan twijfel en onzekerheid wegnemen bij zowel sporter als beginnend trainer.

Onze visie is dat - ook al hebben we er een aparte e-learning over gemaakt - de basis van training geven aan sporters met een beperking, niet anders is dan bij sporters zonder beperking: Je wilt sporters beter maken en plezier laten beleven aan de persoonlijke groei die ze kunnen ervaren. Want wat is de sport toch een mooie omgeving om uit te dagen én vertrouwen op te doen. Je bouwt samen een band op en verkent grenzen. In onze e-learnings leer je meer over specifieke beperkingen en het geven van trainingen aan sporters met een beperking. Met concrete tips en ervaringen van zowel sporters als trainers hopen we je met onze e-learnings te motiveren nog enthousiaster en creatiever aan de slag te laten gaan met je sporters.

Interesse en/of meer weten? Neem een kijkje op onze website www.opleidingsproductengsn.nl.

 • Rabo ClubSupport: "Sporten met een beperking: inclusie op jouw club"
  Wat heeft jouw club nodig om een inclusieve omgeving te bieden waar mensen met een beperking zich welkom voelen om te komen sporten en bewegen? Wij willen clubs helpen deze stap te zetten, hun huidige aanbod te versterken of uit te breiden. In samenwerking met NOC*NSF en Rabo ClubSupport hebben wij twee scholingen ontwikkeld, gericht op het opzetten van aangepast sportaanbod het versterken van aangepast sportaanbod.

Interesse en/of meer weten? Stuur een e-mail naar i.ringelberg@gehandicaptensport.nl.

Kennis

 • Kennis uit samenwerkingsverbanden
  GSN heeft in de afgelopen jaren drie handicap specifieke programma’s opgezet waarbinnen wordt gewerkt met verschillende partners  met  kennis en expertise over specifieke doelgroepen. Binnen Zichtbaar Sportief, Ongehoord Sportief en Sportief met Spierziekte wordt gefocust op een specifieke doelgroep en werken we met projecten op maat. Zo wordt binnen Zichtbaar Sportief samengewerkt met organisaties met expertise op het gebied van leven met een visuele beperking en organisaties met expertise op het gebied van sport en bewegen. Binnen onze samenwerkingsverbanden wordt altijd samengewerkt met ervaringsdeskundigen en met partners die kennis hebben van de doelgroep. Door dit consequent te doen zorgen we ervoor dat onze projecten aansluiten bij de wensen en behoeften vanuit de doelgroep en we kennis opbouwen over het verantwoord kunnen sporten of bewegen met een beperking.

Interesse en/of meer weten? Neem een kijkje op een van onze websites www.ongehoordsportief.nl/www.zichtbaarsportief.nl/ of www.gehandicaptensport.nl/onze-diensten/sportief-met-spierziekte.

 • Kennis uit SEDY2 project
  GSN is in de periode 2020-2022 betrokken geweest bij het SEDY2 onderzoek, waarin samen met sport- en onderwijsorganisaties uit Portugal, Finland, Litouwen en Nederland is gewerkt aan het in kaart brengen van de betekenis van het begrip inclusie door jongeren met een beperking. Uit het onderzoek kwamen verschillende pijlers naar voren, die bijdragen aan een inclusief sportklimaat.

Het projectteam heeft een tool ontwikkeld en geïmplementeerd, genaamd Sport Participation and INclusion (SPIN). Deze tool bestaat uit verschillende praktische instrumenten en interventies om jongeren met een beperking te helpen lichamelijk actiever te worden. Deze SPIN-tool is ook vertaald naar educatief materiaal voor (toekomstige) sportprofessionals.

Interesse en/of meer weten? Neem een kijkje op de SEDY-website: http://sedy.sporteducation.eu/ of stuur een mail naar l.snooy@gehandicaptensport.nl.

Video's

  Gehandicaptensport Nederland maakt gebruikt van Cookies

  Geef per categorie de keuze voor het gebruik van cookies aan. Wij hebben de cookies van Google Analytics volledig geanonimiseerd en daarom mogen wij die plaatsen zonder toestemming.

  In onze Cookiebeleid is hier meer over te lezen. Graag de beste website ervaring? Vink dan alle vakjes aan.

  OK