Veilige Sport voor verenigingen 

Iedereen in de sport moet zich veilig en prettig voelen. Daarom is het belangrijk om beleid te voeren zodat ongewenste omgangsvormen, zoals seksueel grensoverschrijdend gedrag, beledigingen, pesten, discriminatie, bedreiging en mishandeling zoveel mogelijk voorkomen worden. Daarnaast moet duidelijk zijn hoe het best gehandeld kan worden als er toch een incident is.
 

Stappenplan naar een veilige sportcultuur

Elke zaak van grensoverschrijdend gedrag is er één teveel en daarom is het belangrijk om adequaat te reageren als het gebeurt. Preventief kunnen er ook een aantal dingen geregeld worden. Bekijk het stappenplan naar een veilige sportcultuur voor sportverenigingen. Deze tool is bedoeld voor sportbestuurders en vrijwilligers van sportverenigingen en helpt om op een laagdrempelige en eenvoudige manier inzicht te krijgen in wat een vereniging kan doen om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen. Doorloop de 5 stappen en optimaliseer het sportklimaat binnen je vereniging.

De Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een verklaring van het ministerie van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van een persoon geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel, bijvoorbeeld het verkrijgen van een nieuwe baan of het werken met minderjarigen bij een sportvereniging. Een Verklaring Omtrent het Gedrag staat ook wel bekend als bewijs van goed gedrag.

Een VOG is één van de maatregelen die een sportvereniging kan nemen om de kans op seksuele intimidatie binnen de club te verkleinen. Het geeft meer zekerheid over het verleden van (nieuwe) trainers, coaches, begeleiders of verzorgers en het vermindert de kans dat personen, die eerder in de fout zijn gegaan, een functie bij de sportvereniging kunnen uitoefenen. Meer informatie over gratis aanvragen van een VOG via www.gratisvog.nl

 

Vormen van grensoverschrijdend gedrag

Er zijn verschillende vormen van grensoverschrijdend gedrag. We onderscheiden fysiek, emotioneel en seksueel grensoverschrijdend gedrag. Hieronder noemen we enkele voorbeelden binnen deze drie categorieën. Let op, er worden expliciete voorbeelden genoemd! 

Fysiek grensoverschrijdend gedrag:

 • geforceerd worden om te sporten terwijl je geblesseerd bent; 
 • geduwd worden;
 • geslagen worden;
 • bekogeld worden met een voorwerp. 

Emotioneel grensoverschrijdend gedrag:

 • vernederd worden;
 • beledigd worden;
 • bekritiseerd worden op je sportieve prestaties;
 • er worden leugens over je verspreid.

Seksueel grensoverschrijdend gedrag:

 • het onderwerp zijn van seksistische grappen;
 • nagefloten worden;
 • lichamelijk contact dat je ongemakkelijk vindt;
 • er worden ongewild foto's van je verspreid;
 • je werd gedwongen om te zoenen. 

 

Tips

Bekijk hier de tips voor het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag bij jou op de vereniging. 

 

Opleidingen 

Er worden door Centrum Veilige Sport Nederland diverse opleidingen aangeboden. Bekijk het gehele overzicht op deze website

 

Gedragscodes 

Gehandicaptensport Nederland sluit aan bij de gedragscodes sport van NOC*NSF. 

Bekijk de gedragscode voor trainers, coaches en begeleiders

Bekijk de gedragscode voor bestuurders

Bekijk de gedragscode voor scheidsrechters en officials

Aanvullend op de algemene gedragscodes in de sport, adviseren wij om begeleiders, coaches en trainers ook op de hoogte te brengen van de gedragscodes gericht op de omgang met sporters met een beperking. Klik hier voor het bestand. 

 

Seksuele intimidatie en meldplicht 

Onder seksuele intimidatie wordt verstaan: enige vorm van ongewenst verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag met een seksuele connotatie (duiding) dat als doel of gevolg heeft dat de waardigheid van de persoon wordt aangetast, in het bijzonder wanneer een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende situatie wordt gecreëerd.

In 2018 is de verjaring van incidenten op het gebied van seksuele intimidatie uit het tuchtrecht gehaald.

Op Centrum Veilige Sport kun je meer informatie vinden voor bestuurders, sporters en vertrouwenscontactpersonen.

Per 1 april 2019 is de meldplicht opgenomen in het tuchtreglement seksuele intimidatie (artikel 3) bij het Instituut Sportrechtspraak (ISR). Dit betekent dat dit van toepassing is voor alle (64) sportbonden die voor seksuele intimidatie zaken bij het ISR zijn aangesloten, waaronder Gehandicaptensport Nederland. Meldingen bij de aanklager van ISR, zoals beschreven in artikel 3, verlopen via de Vertrouwenscontactpersoon (VCP) van de bond. Bij Gehandicaptensport Nederland is dat Jule Lotterman, bereikbaar via vcp@gehandicaptensport.nl.

 

Anoniem contact via SpeakUp

Wil jij anoniem een melding maken van grensoverschrijdend gedrag? Dat kan via SpeakUp. Gebruik de inlogcode 02265 voor het achterlaten van een bericht. 

Neem contact op via SpeakUp >

 

 

Gehandicaptensport Nederland maakt gebruikt van Cookies

Geef per categorie de keuze voor het gebruik van cookies aan. Wij hebben de cookies van Google Analytics volledig geanonimiseerd en daarom mogen wij die plaatsen zonder toestemming.

In onze Cookiebeleid is hier meer over te lezen. Graag de beste website ervaring? Vink dan alle vakjes aan.