Auditieve beperking

Met Ongehoord Sportief samen versterken om meer mensen met een auditieve beperking aan het sporten te krijgen

Ongehoord Sportief

Sport is fantastisch om te doen en te beleven. Dat geldt voor iedereen. Sport vergroot de fysieke en mentale fitheid. Sport is ook contact maken met anderen, van elkaar leren, een passie delen, grenzen verkennen en bovenal plezier hebben. De sportparticipatie van mensen met een auditieve beperking blijft echter achter bij die van mensen zonder beperking. Gezamenlijk willen wij hier iets aan doen.

We dagen de (toekomstig) sporter, de club en de professionals uit om naar zichzelf te kijken. Wat doe je als sporter er zelf aan om in beweging te komen? En hoe kan een professional een potentiele sporter naar een juist sportaanbod verwijzen? En heeft jouw club er wel is aan gedacht om zijn deuren te openen voor deze doelgroep? Dit plan moet geen éénmalige impuls zijn om individuele problematiek aan te pakken. Nee, het moet aanzetten tot eigen actie en verantwoordelijkheid. Door samen te werken kunnen we beter ondersteunen en verbinden waar mogelijk.

Ga naar de website www.ongehoordsportief.nl voor meer informatie.

Flyer Ongehoord Sportief

 

Wat is Ongehoord Sportief?

Ongehoord Sportief is een samenwerkingsverband tussen partijen uit de sport (Gehandicaptensport Nederland en de KNDSB) en partijen met expertise over de doelgroep auditieve beperking, zoals Kentalis). Gezamenlijk gaan wij de uitdaging aan om de sportparticipatie onder mensen met een auditieve handicap te verhogen en de belemmeringen uit de weg te halen. Dat de sportparticipatie achterloopt is in deze factsheet te lezen.

Vanuit de doelgroep blijkt dat er behoefte is aan ondersteuning om aan te sluiten bij de reguliere sport, er kennis wordt gedeeld over de omgang met een auditieve beperking bij sportverenigingen en er een toegankelijk en laagdrempelig informatienetwerk is met sportaanbod voor mensen met een auditieve beperking. Ongehoord Sportief wil hier een rol in nemen door met en voor (potentiele) sporters geschikte sportaanbieders te vinden. Daarnaast wil zij de doelgroep ook laten ervaren welke mogelijkheden er allemaal zijn in het sportlandschap, bijvoorbeeld door het organiseren van multisportdagen. Tevens zet Ongehoord Sportief zich de aankomende jaren in om de deskundigheid over begeleiden, trainen en coachen van mensen met een auditieve beperking te bevorderen.

In Nederland wordt er nog onvoldoende aandacht besteed aan sporten en bewegen voor mensen met een auditieve beperking, ook ten opzichte van andere beperkingen. In de aankomende jaren gaat Ongehoord Sportief samenwerken om de aandacht voor deze doelgroep ook te activeren en te professionaliseren. Het doel is daarin om een structuur neer te zetten waarin duidelijk is waar mensen met een auditieve beperking kunnen bewegen.


Doelgroep

Ongehoord Sportief richt zich op mensen met een auditieve beperking, zowel slechthorend (circa 1 miljoen Nederlanders) als doof (circa 40 duizend Nederlanders). Het gehoor van deze doelgroep is dusdanig slecht, dat het verstaan van spraak via het gehoor moeilijk tot onmogelijk is. Mensen kunnen slechthorend of doof zijn aan één of twee oren. Wanneer één oor niet goed functioneert, spreken we over eenzijdige doofheid. Mensen waarbij gehoorverlies vanaf 35 decibel is opgetreden zijn slechthorend. Mensen waarbij gehoorverlies van 90 decibel is opgetreden zijn doof.

Een auditieve beperking kan aangeboren zijn of op latere leeftijd ontstaan. Bij kinderen die op jonge leeftijd ernstig slechthorend zijn, loopt de spraak- en taalontwikkeling vaak achter. Zij hebben vaak op latere leeftijd meer moeite met spreken. Tevens hebben zij vaak een motorische achterstand op leeftijdsgenoten en is er een verschil te zien in kracht en snelheid. Op latere leeftijd kan een auditieve beperking ontstaan door o.a. ouderdomslechthorendheid of lawaaislechthorendheid.


Doel

Het overkoepelend doel is om de sportparticipatie en het sportplezier van mensen met een auditieve beperking te verhogen. Zodat sport en bewegen voor iedereen toegankelijk is, waarbij iedereen in zijn/haar eigen omgeving kan sporten onder deskundige begeleiding.

Ongehoord Sportief tracht dit te verwezenlijken door de volgende twee projecten op te stellen:

Integratie van dovensporten bij reguliere sportbonden

Het is de bedoeling om met de sportbonden een structuur op te bouwen, dat als zij tegen problemen of vragen aanlopen ze contact op kunnen nemen met Ongehoord Sportief voor advies. Anderzijds hoopt Ongehoord Sportief de sportbonden te inspireren hun aanbod zo goed mogelijk aan te laten sluiten op de behoefte van de doelgroep.

 

Het opstellen van een netwerkorganisatie auditief

Ongehoord Sportief zet zich met de netwerkpartijen er voor in dat:

 1. Mensen met een (auditieve) beperking die willen sporten of bewegen passend en toegankelijk aanbod in de buurt kunnen vinden.

 2. Mensen met een auditieve beperking weten waar ze informatie kunnen vinden over de geschikte sport- en beweegmogelijkheden in de regio.

 3. Het kennisniveau bij zowel sporter als de (professionele) trainer toeneemt door een kennisnetwerk te creëren waar diverse partijen kennis aan gekoppeld zijn zoals clubs, professionals uit het werkveld en onderwijs.

 

Deskundigheidsbevordering

Wil jij door bovenstaande video ook meer leren als trainer over het begeleiden van sporters met een auditieve beperking? 

In de online module van Kentalis krijg je informatie over verschillende typen gehoorverlies en je beluistert fragmenten die de waarneming van dove/slechthorende mensen nabootsen. Je leert een audiogram begrijpen en krijgt praktische informatie over het bedienen en controleren van (solo-)apparatuur. De hele module duurt ongeveer 60-90 minuten. Klik hieronder op de link naar de module. 

Online module over gehoorverlies en hoorapparatuur bij slechthorende en dove kinderen

Ook vind je hieronder do's and don'ts over de begeleiding van kinderen en jongeren met een auditieve beperking ontwikkeld door Special Heroes.

Do's & Don'ts Begeleiding Kinderen Auditieve Beperking


Sporten

Zou jij graag willen sporten? Maar weet je nog niet welke sport je precies leuk vindt? Of welk sportaanbod er voor mensen met een auditieve beperking in de buurt is? 

Sport zoeken

Video's

  NIEUWS

   


  SPORTEN

   

  Gehandicaptensport Nederland maakt gebruikt van Cookies

  Geef per categorie de keuze voor het gebruik van cookies aan. Wij hebben de cookies van Google Analytics volledig geanonimiseerd en daarom mogen wij die plaatsen zonder toestemming.

  In onze Cookiebeleid is hier meer over te lezen. Graag de beste website ervaring? Vink dan alle vakjes aan.

  OK